Den kompletterande undervisningen i svenska är avsedd för barn och ungdomar ( 6-20 år) som studerar vid en lokal eller internationell skola utanför Sverige och önskar uppehålla och utveckla sina kunskaper i svenska och lära sig mer om svensk kultur, samhälle och traditioner. En förälder/vårdnadshavare bör vara svensk medborgare för att eleven ska kunna få ta del av den subventionerade årsavgiften. Svenskan bör vara ett språk som kontinuerligt används i elevens hem.

Kompletterande Svenska erbjuds på plats i centrala Madrid eller med fjärrundervisning via Zoom. Vi använder också en digital plattform där del av undervisningen sker i form av läs och skrivuppgifter, film och video, Quiz och forum m.m.

Observera att elever som inte pratar eller förstår vardaglig svenska inte ska anmälas till kompletterande svenska utan istället till: Svenska nybörjarnivå/grundnivå A1-A2 distans ZOOM.

Kompletterande Svenska är en utbildningsform som är delvis statligt subventionerad via Skolverket, då de uppfyller Skolverkets föreskrifter om utbildning i modersmål av utlandssvenska barn och ungdomar (SKOLFS 2008:9). Undervisningen bygger därför på Skolverkets fastställda Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. Se mer på www.skolverket.se