Vanliga frågor

Vi föräldrar är inte svenska medborgare. Kan vårt barn ändå gå på kompletterande svenska?

Alla barn som kan vardaglig svenska kan delta i kompletterande svenska. Dock är terminsavgiften högre eftersom elever som inte har en svensk förälder inte kan ingå i underlag för statsbidrag.

Jag är osäker på ifall mitt barn har tillräckligt hög nivå för att delta i kompletterande svenska. Vad bör jag göra?

Om barnet förstår och talar vardaglig svenska kan det också delta i kompletterande svenska oansett nivå. Om du som förälder är osäker så kan du vända dig till oss för konsultation eller be oss utföra ett enkelt test via Zoom.

Måste barnet gå i den grupp som den tillhör åldersmässigt?

Nej, man kan välja en grupp under eller över sin egen ålder beroende på barnets mognad eller nivå i svenska. Fråga oss om du är osäker på vilken grupp du ska välja för eleven.

När startar och slutar skolåret i kompletterande svenska?

Vi startar i slutet av september. Vi avslutar skolåret andra veckan i juni.

Måste vi köpa material eller böcker?

Allt skolmaterial och böcker ingår i skolavgiften både för kurser på plats och kurser online via Zoom. De som går onlinekurs behöver skriva ut material till eleven.

Får eleverna ett betyg eller intyg efter avslutad kurs?

Just nu genomförs inte betygsättning i kompletterande svenska. Dock kan man be om ett intyg för eleven om det behövs för ett officiellt sammanhang så som en ansökan till skola och liknande.

Vad behöver vi för att delta i kurserna online via Zoom?

Eleven behöver koppla upp sig på en dator med högfungerande internet och headset. Tillgång till skrivare för utskrift av material som skickas via mejl eller via den digitala plattformen.

Har ni syskonrabatt?

Ja, vi erbjuder syskonrabatt på 10 % från andra barnet.

Hur betalar vi årsavgiften? Går det att dela upp betalningen?

När ni anmäler eleven väljer ni hur ni vill betala årsavgiften. Det går att välja att betala hela avgiften direkt eller dela upp avgiften i 2 delar. En betalas vid anmälan och betalning 2 görs innan den 10:e december.

Är era lärare utbildade och legitimerade?

Ja, våra lärare är utbildade och legitimerade.

Kan vårt barn delta i annan grupp de dagar då han/hon inte kan delta i sin ordinarie grupp?

Nej, det går inte att tillfälligt byta grupp för att ta igen förlorade lektioner. Däremot går det bra att be läraren om extra material eller uppgifter för att på så vis ta igen lektionen.