Kompletterande Svenska via Zoom 6-20 år

Kompletterande Svenska online via Zoom.

Vårt mål är att era barn ska tycka att det är roligt att lära sig mer svenska. Därför är våra lektioner interaktiva och dynamiska med fokus på talförmåga, samtidigt som vi lägger stor vikt vid att även förbättra deras skriv- och läsfärdighet i svenska.

Vi har lektion en gång i veckan i 50 minuter. Vi använder också en digital plattform som ett komplement där del av undervisningen sker i form av läs- och skrivuppgifter, film och video, Quiz och forum m.m, som görs hemma under veckan. Sammanlagd studietid per vecka är totalt  omkring 2-3 studietimmar.

Observera att elever som inte pratar eller förstår vardaglig svenska inte ska anmälas till kompletterande svenska utan istället till: Svenska nybörjarnivå A1-A2 distans ZOOM.

Pris:

 • 390 euros per läsår
 • 590 euros per läsår om eleven inte har någon förälder med svenskt medborgarskap och därför inte ingår i underlag för bidrag från Skolverket.

Välj grupp enligt barnets ålder:

1:an (6-7 år):
 • torsdagar 19.15
 • lördagar 15.00
2:an (7-8 år):
 • onsdagar 19.00
 • lördagar 15.00
3:an (8-9 år):
 • måndagar 19.00
 • lördagar 17.00
4:an (9-10 år):
 • fredagar 19.00
 • lördagar 17.00
5:an (10-11 år):
 • måndagar 18.00
 • lördagar 18.00
6:an (11-12 år):
 • tisdagar 19.00
 • lördagar 18.00
7:an (12-13 år):
 • måndagar 20.00
 • lördagar 19.00
8:an (13-14 år):
 • tisdagar 20.00
 • lördagar 19.00
9:an (14-15 år):
 • onsdagar 20.00
 • lördagar 19.00
Gymnasiet (16-18 år):
 • lördagar 16.00
 • tisdagar 18.00