Välj hur du vill betala årsavgiften

* resterande del av årsavgiften, inklusive eventuell syskonrabatt från och med andra barnet, betalas via banktransaktion innan den 10:e december till kontonummer